Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün açılması; 18/10/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca bölümümüzün açılmasına ve 2008-2009 döneminde öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ’ın fiili kuruculuğu ile çalışmalarına başlayarak, 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve eğitim-öğretime başlamıştır. Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, bölümün kurulduğu 2007 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ tarafından yürütülmektedir. Sosyoloji Bölümü akademik kadrosunda 2013 yılı itibariyle 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Vizyonumuz, bilimsel bilgi ve anlayışın herkes için adil, barışçı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın yaratılması ve sürdürülmesi yolunda ilerletilmesidir.

Misyonumuz, toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem evrensel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilen sosyologlar yetiştirmek; toplumsal sorunların tespitine ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.